درسی که از بازی ایران و کره گرفتیم

Error thrown

Call to undefined function eregi()